Posts Tagged ‘ identifikasjon ’

Identifikasjonstabell til Wasserboxer motorer

apr 18th, 2010 | By

Her er en tabell med motorkoder som gjør at du kan identifisere de forskjellige WBX motorer.Identifikasjonstabell til VW Type 4 motorer

apr 18th, 2010 | By

Her er en tabell med motorkoder som gjør at du kan identifisere de forskjellige Type 4 motorer.Identifikasjonstabell til VW Type 1 motorer

apr 18th, 2010 | By

Identifikasjonstabell for å finne ut motortype ut i fra bokstavkoder på motoren.