Vedlikehold av bilbatteri

apr 17th, 2010 | By | Category: Nyttig

I denne artikkelen tar vi for oss noen små tips om hvordan vedlikehold av bilbatterier. Om du følger rådene som gies så vil du helt sikkert leve litt mindre farlig og ha batteriet ditt litt lenger.

Lading
Før batteriet settes til lading, bør batteritoppen gjøres ren (brukt varm vann). Celleproppene skal være godt tilskrudd under rengjøringen slik at det ikke kommer urenheter ned i cellene. Deretter kontrolleres væskenivået. Vesken skal dekke hele toppen av platene (5 – 10mm over). Korrekt væskenivå forutsetter at batteriet holder romtemperatur. La batteriets cellepropper stå på plass under lading.

Det er viktig å være klar over at væskenivået i batteriet vil stige under lading. Etterfyll derfor aldri mer enn til platens overkant på et utladet batteri.

Ladestrømmen anbefales som 1/16 av tyvetimers kapasitet på batteriet. Et batteri kan gjerne lades uten å bli tatt ut av bilen. Hvis batteriet skal stå til ukontrollert lading natten over, bør ladestrømmen utgjøre halvparten av det normale. Når lading skal foretas, kobles den positive ladeklemmen på ladebatteriet til batteriets positive pol. Skal man lade flere batterier samtidig, seriekobles batteriene innenfor de spenningsområder ladeapparatet kan innstilles på.

Batteriets uttak er vanligvis merket:

P eller + for positiv uttak (rød), N eller – for negativt uttak (blå). Er merkingen utydelig, kan man på batterier med runde poler gå ut fra at den tykkeste er den positive.

Temeraturen under lading må ikke overstige + 40 grader.

Oppnås denne temperatur, må ladingen opphøre ca. 2 timer og etterpå fortsette med halvparten av normal ladestørrelse inntil batteriet er fulladet. Batteriet er fulladet når syrevekten er 1.270 – 1.280 ved 3 avlesninger med 1 times mellomrom og det er jevn gassing fra samtlige celler.

Viktig – Advarsel
Knallgass som dannes i batterier under lading er meget eksplosiv. Sørg derfor alltid for at ladeapparatet er avslått før batterier frakobles lading. En liten gnist er nok til å utløse en eksplosjon som kan skade ansikt og øyne.

Montering i bilen
Nyere biler med vekselstrømsgenerator har minuspolen koblet til jord (gods). På eldre modeller kan dette variere (se en evt. instruksjonsbok for montering). Rengjør polsko og bunnplaten under batteriet, bruk varmt vann og tørk rent. Monter alltid den strømførende kabel først, deretter jordledningen. På den måten minimerer du faren for å kortslutte batteriet med verktøyet, som igjen kan forårsake skader. Brytes polene i stykker på et kompaktbatteri (heldekkende lokk), kan ikke skaden utbedres. Sett polsko inn med ren og syrefri vaselin eller godkjent fett etter montering. Batteriet skal være fast tilskrudd, men pass på at det ikke står i spenn.

Slå ALDRI polskoene på polene – det skal ikke være nødvendig å bruke stor makt for å få disse på plass.

Tags: , ,

Comments are closed.