Vektjustering av motordeler

apr 17th, 2010 | By | Category: Motor

Det snakkes til tider om vektjustering av deler når det snakkes om motorbygging. Hvorfor gjør man egentlig dette og er det nødvendig? På spørsmålet om det er nødvendig: Ja, det koster ikke noenting og er en ganske enkel prosess. Alt du trenger er en vekt som er i stand til å ta ganske små vekter. Digitale vekter er selvfølgelig å foretrekke, dette siden de er lette å lese av (og de er som regel ganske nøyaktige).

Hvorfor vektjustere – og hva?
Det ligger i ordet at man justerer vekt, men hva vil man egentlig justere vekta på – og hvorfor? Svaret her er at stempler og råder (inklusive kryssbolt) bør veie tilnærmet like mye, enten det sitter på stylinder 1 eller 3. Forestill deg et ubalansert hjul, så vet du at det ikke er så mye ubalanse i vekt som skal til før det er ubehagelig – å få deler i en balanse i en motor vil sikre deg mer effekt (da mere krefter frigjøres ved at ting er i balanse) og mindre slitasje. Originalt fra VW kunne det skille ganske mange gram bare på stemplene, uten at motoren tok noen skade. Om du bygger en større motor som skal ha mere turtall blir dette mer nøye for å unngå slitasje og effektap som en følge av det.

Den som er skarp i hoderegning kan regne ut hvor «tungt» 10 gram ubalanse blir om en varver 7000 omdr/min. Dette er satt på spissen, da det er flere forhold og ting som hadde kune gått galt en en original VW motor ved slike turtall. Cluet er at vi ofte er ute etter mest mulig effekt UT av motoren, samt at den skal holde LENGST mulig.

Hvordan vektjustere?
Vei først en og en råde, skriv ned vekt på hver enkelt på et papir. Deretter veier du et og et stempel (inklusive kryssbolt) og skriver ned også disse. Du vil nå se avviket om noen av stemplene eller rådene ikke er like tunge.

Nå kan du begynne å matche råde og stempel med kryssbolt og veie dette, ved å veie litt frem og tilbake vil du etter hvert sitte med den beste kombinasjonen av råder og stempler mht til lik vekt. Siden man normalt ikke tilfører noe vekt så er det den letteste kombinasjonen som her teller. Er du heldig så er alle råder like tunge, med kanskje et eller 2 gram avvik på stempler.

Vær nøye og tenk deg om – du har som sagt 4 råder, 4 stempler og 4 kryssbolter – vi ønsker 4 tilnærmet identiske sett. Mange bruker en Dremel eller lignende verktøy for å slipe bort material for å få matchede sett. På stempler er det ofte vanlig å fjerne vekt bed å ta bort masse på innsiden av stempel – IKKE utvendig 🙂

Av egen erfaring så vet eg at dyre «aftermarket» deler som regel er bra juster mht vekt, men på mine JE stempler til 0 og råder til 0 så var det 1 grams skilnad. Denne skilnaden lå i stempel, ikke råder…

Til slutt – ikke glem..
Du har nå forhåpentligvis fire sett som ligger innefor noenlunde samme vekt – hvor stor avviket kan være: minst mulig. På mitt oppsett er alle 4 kombinasjonene innefor samma grammet – det er veldig bra 🙂 MEN: det gjelder lite med 4 like sett og du ikke merker kombinasjonene – finn en tusj eller noe med farge og merk delene som er matchet så du ikke roter dem i sammen igjen. Mange bruker og å sette kjørnerslag, men man skal da ikke banke på motordeler med hammer er min mening 🙂

Merk for eksempel delene i ett sett med «1» tall, et annet med «2» osv osv..

Håper alle skjønte noe av dette her, og nå skjønner hvorfor man vektjusterer og hvordan man gjør det – lykke til!!

Tags: , ,

Leave a Comment