Peridodisk kontroll (PPK) – hvem/hva/hvor

okt 26th, 2002 | By | Category: Diverse

Mange har spørsmål om Periodisk kjøretøykontroll, eller EU kontroll som mange av oss liker å kalle det. Nedenfor finner du listet en del stilte spørsmål med tilhørende svar.

Når skal kjøretøyet kontrolleres, og hvor ofte?
Personbiler skal kontrolleres første gang etter fire år, og deretter hvert annet år. Varebiler og tyngre kjøretøy og tilhengere skal kontrolleres første gang etter ett år, og deretter årlig.

Tidspunkt for kontroll er fastsatt på bakgrunn av siste siffer i kjennemerke og år for førstegangsregistrering. Biler som er førstegangsregistrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår, mens biler som er førstegangsregistrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Siste siffer i kjennemerke viser kontrollmåneden etter følgende:

Kjennemerke med 1 som siste siffer framstilles i januar
Kjennemerke med 2 som siste siffer framstilles i februar
Kjennemerke med 3 som siste siffer framstilles i mars
Kjennemerke med 4 som siste siffer framstilles i april
Kjennemerke med 5 som siste siffer framstilles i mai
Kjennemerke med 6 som siste siffer framstilles i juni
Kjennemerke med 7 som siste siffer framstilles i november
Kjennemerke med 8 som siste siffer framstilles i august
Kjennemerke med 9 som siste siffer framstilles i september
Kjennemerke med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Hvor kan bilen kontrolleres?
De fleste godkjente bilverksteder, NAFs testestasjoner, særskilte kontrollstasjoner og Statens vegvesens trafikkstasjoner kan foreta periodisk kontroll.

Hva blir kontrollert?
Periodisk kontroll består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Må vinterdekkene til bilen min tas med dersom jeg kontrollerer bilen om sommeren?
Nei. Sommerdekkene trenger heller ikke medbringes til kontroll om vinteren.

Må veteranbiler eller biler som nesten ikke brukes også til kontroll?
Ja. Imidlertid er biler som er registrert før 1. januar 1960 fritatt.

Min veteranbil som ikke brukes om vinteren skal til kontroll i januar. Kan jeg få byttet kontrollmåned?
Du kan søke vegkontoret i ditt hjemfylke om å få endret kontrollmåneden.

Bilen min er avregistrert. Må den til periodisk kontroll før jeg kan få skiltene tilbake?
Nei, ikke hvis bilen har vært kontrollert og godkjent innen fristen i løpet av de siste 2 årene (1 år for varebiler og tyngre kjøretøy).

Hvordan vet jeg når bilen ble registrert første gang?
Denne opplysningen finner du i vognkortet.

Hvilket registreringsår skal jeg se på som førstegangsregistrert dersom jeg importerer en bruktbil fra utlandet?
Det året den ble førstegangsregistrert i utlandet eller det året den ble registrert i Norge første gang?
Uansett hvor bilen kommer fra så er det det året den ble registrert første gang som gjelder, uansett hvor det måtte være. Er bilen bruktimportert fra utlandet, er det derfor det året den ble registrert første gang der som gjelder.

Kan jeg utføre periodisk kontroll i utlandet?
Kontroller utført i utlandet godtas som regel ikke. Dette bl.a. fordi det finnes ingen oversikt over godkjente kontrollorgan og fordi kontrollen kan variere i omfang fra land til land.

Bilen min har vært til periodisk kontroll og ble ikke godkjent. Hvor lang tid har jeg til å utbedre manglene?
Fristen du får oppgitt gjelder både kontroll og godkjenning. Du får altså ikke ny frist for å utføre eventuelle reparasjoner.

Må jeg møte til periodisk kontroll selv om jeg ikke har fått innkalling?
Ja. Du er selv ansvarlig for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent til rett tid. Fra 2010 får du ikke lenger innkalling i posten, du er selv pliktig til å bestile time i rett tid. Om du glemmer dette, får du en påminnelse i posten på dette.

Tags: ,

Leave a Comment